Reglament

1. L’Ajuntament de Sidamon organitza la primera Cursa i Caminada del Tossal de les Tenalles que tindrà lloc el proper dissabte 27 d’agost a les 19:00 hores pels corredors i a continuació sortiran els caminants. La sortida i arribada estaran situades a l’Avinguda Generalitat (al costat de la pista esportiva i piscina).

2. Obert a tothom que accepti aquest reglament i respecti l’entorn natural.

3. Els menors de 18 anys hauran de portar permís patern que us podreu descarregar a la mateixa pàgina web. L’autorització s’ha d’entregar en el moment de recollir el dorsal.

4. La distància serà de 12km i 6,5km tant per la cursa com per la caminada. No hi ha mínim d’edat per a la cursa de 6,5 km, i 15 anys per a la cursa de 12km.

5. La cursa estarà senyalitzada durant tot el recorregut. El voluntariat evitarà que hi hagi confusions al traçat. Tot i així, cada corredor/caminador ha de ser responsable de la seva seguretat en cas que algun vehicle motoritzat pugui entrar al recinte de la prova, quedant exculpada l’organització en cas de qualsevol incident. A més, es recomana a tots els participants de la caminada de 12km dur algun tipus de llanterna o frontal per si es fa fosc.

6. L’Organització es reserva el dret de modificar l’itinerari, els horaris, la durada, etc.

7. Categories i premis:

· F-Júnior i M-Júnior de 20 anys o menys.

· F-Sènior i M-Sènior de 21 a 40 anys.

· F-40 i M-40 de 41 a 50 anys.

· F-50 i M-50 de 51 a 60 anys.

· F-60 I M-60 més de 60 anys.

PREMIS

· Premi als 3 primers classificats de cada categoria de la cursa de 12km i de la cursa de 6,5km.

· Premi a les 3 primeres classificades de la general femenina i als 3 primers classificats de la general masculina de la cursa de 12km i de la cursa de 6,5km.

Els premis no seran acumulatius.

9. Només s’agafarà el temps d’arribada i optaran als premis de la classificació els corredors.

10. El cronometratge de les curses es realitzarà mitjançant xip d’iter5 que haurà d’anar lligat a la sabatilla. Els atletes que disposin de xip groc de la seva propietat en podran fer ús indicant el codi en el moment de fer la inscripció. Els atletes que no disposin de xip groc en propietat, en el moment de retirar el dorsal es lliurarà un xip blanc que obligatòriament s’ha de retornar en acabar la cursa. Cada xip perdut es cobrarà a raó de 10€ al/la participant que no el torni.

11. La inscripció té un cost de 8€ tant per la cursa com per la caminada. Totes les inscripcions seran online a la web www.iter5.cat. En qualsevol dels casos, no es retorna l’import de la inscripció.

12. La inscripció quedarà tancada el 25 d’agost o en arribar als 300 participants.

13. No s’acceptaran inscripcions el mateix dia de la cursa.

14. Només es donarà dorsal als participants de les curses i aquest haurà d’estar situat al pit, de manera visible. Als caminadors es donarà una polsera identificativa.

15. El dorsal, el xip i la polsera identificativa es donaran presentant el DNI, el mateix dia de la cursa i caminada, a partir de les 17.00 hores a la pista poliesportiva.

16. L’organització no es fa responsable dels perjudicis físics, morals o materials que puguin causar o causar-se els participants i/o els espectadors abans, durant i després de les curses.

17. L’esdeveniment només podrà ser suspès, en cas que per inclemència del temps, així ho determini l’organització, essent el seu veredicte inapel·lable.

18. Les reclamacions hauran de ser presentades per escrit a l’organització, acompanyades de 30 euros com a dipòsit, i només seran acceptades fins 30 minuts després de coneguda la classificació de la cursa.

19. Els participants, tant com esportista com de públic, i els representants legals dels menors d’edat, accepten cedir a l’organització els seus drets d’imatge per a ser utilitzats o publicar lliurement qualsevol fotografia o vídeo gravats en el context de la cursa. Podeu exercir el vostre dret d’accés, rectificació i cancel·lació per correu electrònic a cursatossaldelestenalles@gmail.com.

20. Els inscrits manifesten que es troben físicament aptes per a disputar la prova i que hi participen sota la seva responsabilitat.

21. L’organització ha subscrit una assegurança d’accidents, la cobertura de la qual serà vigent durant el transcurs de la prova. Aquesta no es farà responsable de cap assistència que no s’hagi comunicat a l’organització i vagi acompanyada amb el corresponent comunicat d’accident.

22. Tot allò no previst en aquest reglament serà resolt per l’organització.

23. La sola inscripció a la Cursa i Caminada del Tossal de les Tenalles implica la total acceptació del preceptuat en aquest reglament.